Đội bóng

FC AE Trend Group

FC AE Trend Group

Huấn luyện viên: Chình Nam Định

Thành viên: 17

Facebook:

FC AE Trend Group
Ngày Giờ Trận đấu Sân
25-11-2023 18:40 FC Karaoke X9 1 - 2 FC AE Trend Group Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
26-11-2023 19:20 FC AE Trend Group 5 - 1 Trí Dũng FC Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
02-12-2023 19:50 FC Thống Nhất 1 - 3 FC AE Trend Group Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
03-12-2023 19:20 FC AE Trend Group 3 - 1 FC Hải Minh Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
09-12-2023 18:40 FC AE Trend Group 1 - 0 FC Newstar Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
17-12-2023 17:00 FC Trẻ Thôn Tư 0 - 1 FC AE Trend Group Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến