TRUNG LINH ALLSTAR CUP S2

Ngày bắt đầu: 19/11/2023
Ngày kết thúc: 02/01/2024
Số đội tham dự: 7
Địa điểm thi đấu: SÂN BÓNG NHÂN TẠO TRUNG LINH
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 21
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 25 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 20
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 5

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến