Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Sân
25-11-2023 17:30 -vs- Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
25-11-2023 18:40 -vs- Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
25-11-2023 19:50 -vs- Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Sân
17-12-2023 17:00 0 - 1 Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
17-12-2023 18:10 3 - 2 Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
17-12-2023 19:20 2 - 1 Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến