Đội bóng

FC Thống Nhất

FC Thống Nhất

Huấn luyện viên: Nguyễn Trọng Quyết

Thành viên: 19

Facebook:

FC Thống Nhất
Ngày Giờ Trận đấu Sân
25-11-2023 19:50 FC Newstar 2 - 0 FC Thống Nhất Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
02-12-2023 19:50 FC Thống Nhất 1 - 3 FC AE Trend Group Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
03-12-2023 18:10 FC Karaoke X9 3 - 1 FC Thống Nhất Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
09-12-2023 17:30 FC Thống Nhất 1 - 4 Trí Dũng FC Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
10-12-2023 17:00 FC Thống Nhất 3 - 4 FC Trẻ Thôn Tư Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh
17-12-2023 18:10 FC Hải Minh 3 - 2 FC Thống Nhất Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến