Trận đấu

5 - 1

26-11-2023 19:20

Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Hoàng Huy

Hoàng Huy

Lương Phi

Lương Phi

Đức Anh

Điệp Nguyễn

Quyết Ka

Duy Land


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến