Hệ thống quản lý giải đấu chuyên nghiệp

Champions League Cay Khe

Champions League Cay Khe

Từ 20-11-2019 đến 30-11-2019

HYF Minh Tâm CCTV Cúp Mùa 2

HYF Minh Tâm CCTV Cúp Mùa 2

Từ 18-11-2019 đến 30-11-2019

FIFAONLINE MÙA 5

FIFAONLINE MÙA 5

Từ 16-11-2019 đến 30-11-2019

đoan hùng league

đoan hùng league

Từ 15-11-2019 đến 29-02-2020

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

Từ 15-11-2019 đến 31-12-2019

CVH league

CVH league

Từ 09-11-2019 đến 23-11-2019

GES League 2019

GES League 2019

Từ 08-11-2019 đến 27-12-2019

U21 - CHAMPIONSHIP 2019 CUP TH SPORT

U21 - CHAMPIONSHIP 2019 CUP TH SPORT

Từ 03-11-2019 đến 08-12-2019

Fan League Hải Phòng 2019

Fan League Hải Phòng 2019

Từ 03-11-2019 đến 05-01-2020

Serie B - Phù Đổng League 2019-2020

Serie B - Phù Đổng League 2019-2020

Từ 02-11-2019 đến 30-05-2020

SÔNG LÔ CUP 2019

SÔNG LÔ CUP 2019

Từ 31-10-2019 đến 14-12-2019

Giải 20-11

Giải 20-11

Từ 30-10-2019 đến 20-12-2019

FIELD LEAGUE LẦN 1

FIELD LEAGUE LẦN 1

Từ 28-10-2019 đến 25-11-2019

GIẢI VÔ ĐỊNH BÓNG ĐÁ BHFLEX - S3

GIẢI VÔ ĐỊNH BÓNG ĐÁ BHFLEX - S3

Từ 28-10-2019 đến 31-12-2019

Hỗ trợ trực tuyến