Trận đấu

1 - 2

25-11-2023 18:40

Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Hồng Đức

Đức Anh

Lương Phi

Hoàng Ozil

Thế Đen


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến