Trận đấu

2 - 0

25-11-2023 19:50

Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Nguyễn Văn Huỳnh

Tô Quốc Huy

Nguyễn Văn Huỳnh

Đình Nam


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến