Trận đấu

2 - 3

25-11-2023 17:30

Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Trường Linh

Trường Linh

Tinh Nghệ (C)

Tuyên Trầm

Phạm Hưởng

Quyền Gấu

lê việt anh

Tuyên Trầm


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến