Trận đấu

1 - 2

26-11-2023 18:10

Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Tạ Văn Thức

Phạm Hải

Tuyên Trầm

Tạ Đức Trọng


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến