Trận đấu

4 - 2

26-11-2023 17:00

Sân Bóng Nhân Tạo Trung Linh

Mạnh Hiệp

Hoàng Ozil

Xuân Sang

Văn Luyến

Quyền Gấu

Khánh Bom

Văn Luyến

lê việt anh

Việt Đậu


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến