Đội bóng

D20CQCN01-N

D20CQCN01-N

Huấn luyện viên:

Thành viên: 0

Facebook:

D20CQCN01-N
Ngày Giờ Trận đấu Sân
07-04-2024 17:30 D20CQCN01-N 1 - 8 D21 CN2-CLC
10-04-2024 17:30 D20CQCN01-N 1 - 6 E22FT
13-04-2024 18:30 D22CN1 5 - 5 D20CQCN01-N

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến