Đội bóng

D20CQCN02-N

D20CQCN02-N

Huấn luyện viên:

Thành viên: 0

Facebook:

D20CQCN02-N
Ngày Giờ Trận đấu Sân
07-04-2024 08:00 D20CQCN02-N 10 - 0 D22CQCN02-N
09-04-2024 17:30 D21CQCN01-N 3 - 4 D20CQCN02-N
12-04-2024 17:30 D20CQCN02-N 16 - 1 D23VHCN01-N

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến