Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
07-04-2024 08:00 -vs- A
07-04-2024 09:00 -vs- A
07-04-2024 16:30 -vs- B
07-04-2024 17:30 -vs- B
08-04-2024 17:30 -vs- C
08-04-2024 18:30 -vs- C

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
12-04-2024 17:30 16 - 1 A
12-04-2024 18:30 0 - 6 A
13-04-2024 17:30 6 - 2 B
13-04-2024 18:30 5 - 5 B
14-04-2024 16:30 12 - 1 C
14-04-2024 17:30 5 - 5 C

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến