Đội bóng

Tổ 1

Tổ 1

Huấn luyện viên:

Thành viên: 0

Facebook:

Tổ 1
Ngày Giờ Trận đấu Sân
12-02-2023 08:00 Tổ 1 -vs- Tổ 9
12-02-2023 08:00 Tổ 1 -vs- Tổ 2
12-02-2023 08:00 Tổ 4 -vs- Tổ 1

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến