GIẢI ĐẤU BÓNG ĐÁ THÔN QUẢNG CƯ XUÂN 2024

Ngày bắt đầu: 12/02/2023
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Số đội tham dự: 9
Địa điểm thi đấu: Thôn Quảng Cư
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 20
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 35 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 7
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến