Đội bóng

Tổ 5

Tổ 5

Huấn luyện viên:

Thành viên: 0

Facebook:

Tổ 5
Ngày Giờ Trận đấu Sân
12-02-2023 08:00 Tổ 5 -vs- Tổ 4
12-02-2023 08:00 Tổ 7 -vs- Tổ 5
12-02-2023 08:00 Tổ 6 -vs- Tổ 5
12-02-2023 08:00 Tổ 8 -vs- Tổ 5

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến