Đội bóng

Thị FC

Thị FC

Huấn luyện viên:

Thành viên: 14

Facebook:

Thị FC
Ngày Giờ Trận đấu Sân
01-01-1970 08:00 Thị FC 1 - 1 Cổ Bản FC
17-04-2021 15:30 Đồng Hoàng FC 0 - 0 Thị FC 1
25-04-2021 15:30 Thị FC 0 - 2Pen
0 - 0
Y Sơn FC 1
02-05-2021 14:00 Thị FC -vs- Nhân Huệ FC 1

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến