Trận đấu

1 - 1

01-01-1970 08:00

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Đình Chinh

Bùi Việt Tuấn

Ngô Doãn Quân

Nguyễn Xuân Hệ

15'

Nguyễn Đắc Nam

43'

Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến