Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Nhân Đạo FC 3 3 0 0 8 1 4/0 7 9
2 Mậu FC 3 1 1 1 3 3 0/0 0 4
3 Công FC 3 1 1 1 2 3 1/1 -1 4
4 Cơ quan FC 3 0 0 3 0 6 1/0 -6 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Y Sơn FC 3 3 0 0 7 0 0/0 7 9
2 Cổ Bản FC 3 2 1 0 6 3 3/0 3 7
3 Nhân Huệ FC 3 1 0 2 3 5 3/0 -2 3
4 Thị FC 3 0 2 1 1 3 1/0 -2 2
5 Đồng Hoàng FC 4 0 1 3 2 8 3/0 -6 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

STT Đội bóng Số trận Bàn thắng Bàn thua
1 Y Sơn FC 3 7 0
2 Nhân Đạo FC 3 8 1
3 Cổ Bản FC 3 6 3
4 Mậu FC 3 3 3
5 Công FC 3 2 3
6 Nhân Huệ FC 3 3 5
7 Thị FC 3 1 3
8 Đồng Hoàng FC 4 2 8
9 Cơ quan FC 3 0 6

Thống kê ghi bàn

Nguyễn Huy Hoàng

Nhân Đạo FC

Số áo: 11

Bàn thắng: 4

Nguyễn Đắc Nam

Cổ Bản FC

Số áo: 10

Bàn thắng: 3

Trịnh Văn Bộ

Mậu FC

Số áo: 10

Bàn thắng: 2

Ngô Doãn Minh

Cổ Bản FC

Số áo: 51

Bàn thắng: 2

Nguyễn Văn Vinh

Mậu FC

Số áo: 20

Bàn thắng: 1

Phạm Văn Hưng

Công FC

Số áo: 17

Bàn thắng: 1

Nguyễn Duy Tường

Công FC

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

Nguyễn Đình Tuyến

Nhân Đạo FC

Số áo: 88

Bàn thắng: 1

Nguyễn Xuân Hệ

Thị FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Mai Xuân Trường

Đồng Hoàng FC

Số áo: 21

Bàn thắng: 1

Đàm Xuân Tú

Nhân Huệ FC

Số áo: 22

Bàn thắng: 1

Lương Vũ Tràng

Nhân Huệ FC

Số áo: 2020

Bàn thắng: 1

Nguyễn Minh Vũ

Đồng Hoàng FC

Số áo: 6

Bàn thắng: 1

Nguyễn Đình Lừng

Nhân Đạo FC

Số áo: 6

Bàn thắng: 1

Nguyễn Huy Hách

Nhân Đạo FC

Số áo: 8

Bàn thắng: 1

Phan Văn Tiến

Y Sơn FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Nguyễn Thành Long

Y Sơn FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Thống kê thẻ phạt

Cầu Thủ Số áo Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Bán kết Chung kết
TV TV TV TV TV TV
Nguyễn Văn Phúc
Thị FC
0 V1
Đỗ Văn Hưng
Nhân Huệ FC
5 V2
Nguyễn Minh Vũ
Đồng Hoàng FC
6 V1
Nguyễn Duy Tường
Công FC
7 V1
Nguyễn Đình Chinh
Cổ Bản FC
7 V1
Đàm Xuân Dũng
Nhân Huệ FC
10 V1
Nguyễn Tuấn Anh
Cơ quan FC
11 V3
Nguyễn Văn Nam
Công FC
11 V3
Nguyễn Tiến Nam
Đồng Hoàng FC
14 V3
Ngô Doãn Quân
Cổ Bản FC
15 V1
Bùi Việt Tuấn
Cổ Bản FC
19 V1
Nguyễn Đắc Long
Nhân Đạo FC
19 V2 V3
Mai Xuân Trường
Đồng Hoàng FC
21 V1
Nguyễn Huy Nhật
Nhân Đạo FC
22 V1
Đào Huy Chí
Nhân Huệ FC
77 V2
Nguyễn Đình Tuyến
Nhân Đạo FC
88 V2

Thống kê toàn giải

9

Đội tham dự

125

Cầu thủ

0

HLV & Thành viên

0

Đội bỏ cuộc

28

bàn thắng

2

bàn phản lưới

2

bàn⁄trận

Trận nhiều bàn thắng nhất

4 bàn

(Cơ quan FC -vs- Nhân Đạo FC)

19

Trận đấu

16

thẻ vàng

1

thẻ đỏ

Trận nhiều thẻ phạt nhất

4 vàng & 0 đỏ

(Thị FC -vs- Cổ Bản FC)

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến