Đội bóng

FC Out Play

FC Out Play

Huấn luyện viên:

Thành viên: 14

Facebook:

FC Out Play
Ngày Giờ Trận đấu Sân
03-12-2023 07:30 FC Out Play 3 - 3 Trẻ Tân Phong Sân Bóng Huệ Ánh
09-12-2023 15:00 Fc Chiến Triệu 4 - 3 FC Out Play Sân Bóng Huệ Ánh
16-12-2023 16:00 FC Out Play 5 - 1 FC Pawn Sân Bóng Huệ Ánh
23-12-2023 15:00 FC Holyy 8 - 3 FC Out Play Sân Bóng Huệ Ánh
07-01-2024 08:00 FC Quảng Hùng 4 - 9 FC Out Play Sân Bóng Huệ Ánh

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến