Trận đấu

4 - 9

07-01-2024 08:00

Sân Bóng Huệ Ánh

Văn Quốc Anh - (OG)

Văn Quốc Anh

Nguyễn Bá Mạnh

Nguyễn Hoàng Thắng

Nguyễn Hoàng Thắng

Hoàng Beo

Hoàng Hếch

Việt Anh

Hoàng Hếch

Việt Anh

Hoàng Hếch

Hoàng Hếch

Hoàng Beo


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến