Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
03-12-2023 07:30 -vs- B Sân Bóng Huệ Ánh
03-12-2023 08:30 -vs- A Sân Bóng Huệ Ánh
03-12-2023 15:00 -vs- A Sân Bóng Huệ Ánh
03-12-2023 16:00 -vs- B Sân Bóng Huệ Ánh

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
07-01-2024 08:00 4 - 9 Tranh giải 3 Sân Bóng Huệ Ánh
07-01-2024 09:00 1 - 4 Chung kết Sân Bóng Huệ Ánh

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến