Nhà tài trợ

Trận đấu

5 - 3

01-10-2023 10:35

Sân 2

HỒ PHAN NHẬT ĐA

NGUYỄN TIẾN HOÀNG

HUỲNH NGỌC HÂN

PHAN VĂN HIẾU

NGUỄN ĐÌNH TƯỜNG

VÕ VĂN LỢI

DƯƠNG HỒNG THẮNG

NGUYỄN TRUNG LĨNH

LÊ HOÀNG TOÀN


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến