Nhà tài trợ

Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
01-10-2023 06:45 -vs- C Sân 3
01-10-2023 06:45 -vs- C Sân 4
01-10-2023 07:15 -vs- A Sân 2
01-10-2023 07:15 -vs- D Sân 3
01-10-2023 07:15 -vs- E Sân 4
01-10-2023 07:55 -vs- B Sân 2
01-10-2023 07:55 -vs- F Sân 4

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
01-10-2023 15:20 4 - 0 Chung kết Sân 4

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến