Nhà tài trợ

Trận đấu

6 - 2

01-10-2023 09:55

Sân 2

Trình Minh Phương

Phạm Văn Nhiều

Võ Tấn Vũ

Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguyễn Ngọc Thi

Nguyễn Văn Luyến

Trần Chí Bi

Lê Thanh Đặng


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến