Trận đấu

1 - 3

26-11-2023 09:15

Sân 8

Nguyễn Đức Huy

3'

Trương Lê Văn Đô

3'

Nguyễn Hữu Nhân

15'

Nguyễn Đức Huy

28'

Trần Công Vinh

40'

Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến