Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Sân
19-11-2023 09:00 -vs- Sân 1
19-11-2023 09:00 -vs- Sân 4
19-11-2023 09:00 -vs- Sân 7

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Sân
21-01-2024 09:15 2 - 0 Sân 2
21-01-2024 09:15 2 - 2 Sân 5
21-01-2024 09:15 1 - 3 Sân 8

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến