Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Sân
19-11-2023 07:30 -vs- Sân 2
19-11-2023 07:30 -vs- Sân 5
19-11-2023 07:30 -vs- Sân 8

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Sân
21-01-2024 08:00 4 - 2 Sân 4
21-01-2024 08:00 4 - 0 Sân 1
21-01-2024 08:00 3 - 5 Sân 7

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến