Đội bóng

Tương Trợ

Tương Trợ

Huấn luyện viên: 1

Thành viên: 2

Facebook:

Tương Trợ
Ngày Giờ Trận đấu Sân
13-02-2024 08:30 Phù Thị 10 - 1 Tương Trợ Sân bóng đá thôn Tây Giáp
13-02-2024 15:00 Nội Mai 3 - 6 Tương Trợ Sân bóng đá thôn Tây Giáp
13-02-2024 17:00 Tương Trợ 2 - 7 Thắng Lợi Sân bóng đá thôn Tây Giáp
13-02-2024 19:30 Tây Giáp 3 - 0 Tương Trợ Sân bóng đá thôn Tây Giáp

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến