Đội bóng

Phù Thị

Phù Thị

Huấn luyện viên:

Thành viên: 9

Facebook:

Phù Thị
Ngày Giờ Trận đấu Sân
13-02-2024 08:30 Phù Thị 10 - 1 Tương Trợ Sân bóng đá thôn Tây Giáp
13-02-2024 14:00 Phù Thị 7 - 2 Thắng Lợi Sân bóng đá thôn Tây Giáp
13-02-2024 16:00 Phù Thị 7 - 1 Tây Giáp Sân bóng đá thôn Tây Giáp
13-02-2024 18:30 Phù Thị 8 - 2 Nội Mai Sân bóng đá thôn Tây Giáp

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến