Đội bóng

THE PUNISHERS

THE PUNISHERS

Huấn luyện viên:

Thành viên: 12

Facebook:

THE PUNISHERS
Ngày Giờ Trận đấu Sân
16-09-2023 17:00 THE PUNISHERS 5 - 0 KLBCLG Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
13-09-2023 17:00 SMTB 2 - 4 THE PUNISHERS Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2023 17:00 THE PUNISHERS 11 - 1 FREE TO PLAY Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
20-09-2023 17:30 D135FC 5 - 2 THE PUNISHERS Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
20-09-2023 18:30 THE PUNISHERS 1 - 4 SOF Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến