Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
15-09-2023 17:00 SV5T -vs- BIGLAPFC B Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
15-09-2023 18:00 FC 3K -vs- THUA THÌ NÍN A Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
15-09-2023 19:00 A2C -vs- SOF B Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
16-09-2023 17:00 THE PUNISHERS -vs- KLBCLG D Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
16-09-2023 18:00 WINX -vs- SE001 C Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
16-09-2023 18:00 D135FC -vs- KTX 43-45 C Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
16-09-2023 20:00 TC 48 -vs- FREE TO PLAY A Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
18-09-2023 17:00 THUA THÌ NÍN 0 - 1 BIGLAPFC Trận - Tứ kết 1 Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2023 17:00 THE PUNISHERS 11 - 1 FREE TO PLAY Trận - Tứ kết 4 Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2023 18:00 SOF 4 - 1 KTX 43-45 Trận - Tứ kết 2 Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2023 18:00 D135FC 8 - 1 SMTB Trận - Tứ kết 3 Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến