Đội bóng

Khối 6

Khối 6

Huấn luyện viên:

Thành viên: 0

Facebook:

Khối 6
Ngày Giờ Trận đấu Sân
01-01-1970 08:00 C (2020 - 2024) - Khối 6
01-01-1970 08:00 Khối 6 -vs- K8 (2021 - 2025)

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến