Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 B9 (2020 - 2024) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
2 FC : 9A 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 K8 (2021 - 2025) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
2 C (2020 - 2024) 1 0 1 0 0 0 0/0 0 0 1 1
3 Khối 6 1 0 1 0 0 0 0/0 0 0 1 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến