Đội bóng

Điều Dưỡng K25

Điều Dưỡng K25

Huấn luyện viên: Hoàng Đại Nghĩa

Thành viên: 17

Facebook:

Điều Dưỡng K25
Ngày Giờ Trận đấu Sân

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến