Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
09-11-2023 08:00 Đội A-1 -vs- Đội A-6 A
09-11-2023 08:00 Đội A-2 -vs- Đội A-7 A
09-11-2023 08:00 Đội A-3 -vs- Đội A-8 A
09-11-2023 08:00 Đội A-4 -vs- Đội A-9 A
09-11-2023 08:00 Đội A-5 -vs- Đội A-10 A
09-11-2023 08:00 Đội B-1 -vs- Đội B-6 B
09-11-2023 08:00 Đội B-2 -vs- Đội B-7 B
09-11-2023 08:00 Đội B-3 -vs- Đội B-8 B
09-11-2023 08:00 Đội B-4 -vs- Đội B-9 B
09-11-2023 08:00 Đội B-5 -vs- Đội B-10 B

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến