CYT TH League 2023

Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 18/11/2023
Số đội tham dự: 20
Địa điểm thi đấu:
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 184
Số hiệp 1 trận: 2
Thời gian 1 hiệp: 45 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 15
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 12

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến