Trận tiếp theo

0Ngày 0Giờ 0Phút 0Giây
11-12-2022 | 08:00:00
Sân 1

Lịch thi đấu sắp tới

11-12-2022 | 08:00:00
Sân 2
11-12-2022 | 09:00:00
Sân 1

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 THPT Tô Hiến Thành Phạm Hoàng Anh 23-09-2022 11:55:20 Chấp nhận
2 THPT. Sầm Sơn Văn Đình Dũng 24-09-2022 11:21:39 Chấp nhận
3 THPT Chu Văn An 27-09-2022 18:12:46 Chấp nhận
4 THPT GDTX 28-09-2022 12:19:37 Chấp nhận
5 THPT Lý Thường Kiệt 02-10-2022 14:03:21 Chấp nhận
6 THPT Đông Sơn 1 Mai Văn Hùng 04-10-2022 10:08:07 Chấp nhận
7 THPT Nguyễn Trãi Lê Thanh Huy 06-10-2022 11:24:04 Chấp nhận
8 THPT Đông Bắc Ga 07-10-2022 19:33:29 Chấp nhận
9 THPT Nguyễn Mộng Tuân Ngọc ma 07-10-2022 20:59:45 Chấp nhận
10 THPT Đông Sơn 2 Thiều Ngọc Đức 08-10-2022 08:35:10 Chấp nhận
11 THPT Hoằng Hoá IV Nguyễn Hữu Long 08-10-2022 12:05:41 Chấp nhận
12 THPT Bỉm Sơn Trịnh Huy Hùng 09-10-2022 12:18:54 Chấp nhận
13 CĐ Nghề Số 4 BQP Nguyễn Huy Hoàng 10-10-2022 11:24:37 Chấp nhận
14 THPT Hậu Lộc Vũ Văn Định 10-10-2022 11:56:50 Chấp nhận
15 THPT Nguyễn Thị Lợi 10-10-2022 18:20:34 Chấp nhận
16 THPT Quảng Xương 1 11-10-2022 19:12:32 Chấp nhận
17 Chuyên Lam Sơn Lê Đăng Niên 12-10-2022 00:52:17 Chấp nhận
18 THPT VCI 12-10-2022 10:52:46 Chấp nhận
19 THPT Hàm Rồng 12-10-2022 22:13:58 Chấp nhận
20 THPT Lương Đắc Bằng Lê Văn Thức 12-10-2022 23:08:29 Chấp nhận
21 THPT TĨNH GIA 2 17-10-2022 13:20:44 Chấp nhận
22 THPT Quảng Xương IV Tuấn đờ rem 20-10-2022 20:46:32 Chấp nhận
23 THPT Đào Duy Từ Nguyễn Tấn Dũng 20-10-2022 22:43:40 Chấp nhận
24 THPT Hoàng Lệ Kha NGUYỄN ĐÌNH DUY 12-11-2022 13:40:49 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến