THPT THANH HÓA SEASON 6 - 2022

Ngày bắt đầu: 27/11/2022
Ngày kết thúc: 25/12/2022
Số đội tham dự: 24
Địa điểm thi đấu: Sân Bóng Bình Minh
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 6
Tổng số trận đấu: 52
Số hiệp 1 trận: 50
Thời gian 1 hiệp: 25 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 15
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 3

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến