Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 3 3 0 0 6 2 0/0 4 9
2 QUẢN TRỊ DU LỊCH - KHÁCH SẠN 3 2 0 1 5 2 0/0 3 6
3 KHOA LUẬT 3 1 0 2 3 4 0/0 -1 3
4 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - TRUYỀN THÔNG 3 0 0 3 0 6 0/0 -6 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 QUẢN TRỊ KINH DOANH 3 3 0 0 6 1 0/0 5 9
2 KINH TẾ 3 2 0 1 5 2 0/0 3 6
3 TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI 3 1 0 2 2 4 0/0 -2 3
4 QUAN HỆ QUỐC TẾ 3 0 0 3 0 6 0/0 -6 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến