OLYMPIC UEF 2022 | BÓNG CHUYỀN NAM

Ngày bắt đầu: 22/05/2022
Ngày kết thúc: 05/06/2022
Số đội tham dự: 8
Địa điểm thi đấu: Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 16

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến