Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT - ANH K63 1 1 0 0 3 1 0/0 2 3
2 CNTT VIỆT - ANH 1 K61 1 0 1 0 0 0 0/0 0 1
3 QLXD VIỆT - ANH K63 1 0 1 0 0 0 0/0 0 1
4 QTKD VIỆT - ANH K64 1 0 0 1 1 3 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 KNT VÀ KINH TẾ KẾ TOÁN K6162 2 1 1 0 4 1 0/0 3 4
2 KINH TẾ XD VIỆT - ANH K64 2 1 1 0 5 4 0/0 1 4
3 CẦU ĐƯỜNG BỘ VIỆT - ANH K64 3 1 0 2 5 7 0/0 -2 3
4 CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT - ANH 1 K64 3 0 2 1 2 4 0/0 -2 2

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT - ANH 2 K64 3 2 0 1 7 5 0/0 2 6
2 CĐB VIỆT - ANH, PHÁP - NHẬT K63 3 2 0 1 12 5 0/0 7 6
3 CTGT ĐÔ THỊ VIỆT - NHẬT K64 3 1 1 1 5 7 0/0 -2 4
4 CẦU ĐƯỜNG VIỆT - PHÁP K63 3 0 1 2 1 8 0/0 -7 1

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 QT KINH DOANH LKQT K62 3 1 1 1 4 5 0/0 -1 4
2 CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT - ANH 2 K61 3 1 1 1 3 4 0/0 -1 4
3 CTTT KỸ THUẬT XD K64 3 1 1 1 4 2 0/0 2 4
4 CNTT VIỆT - ANH 1 K64 3 0 3 0 3 3 0/0 0 3

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 CNTT VIỆT - ANH 2 K61 3 2 1 0 9 3 0/0 6 7
2 CTTT KỸ THUẬT XD K63 3 1 2 0 4 3 0/0 1 5
3 QTKD VA - CĐB VP K62 3 0 2 1 3 5 0/0 -2 2
4 CẦU ĐƯỜNG BỘ VIỆT - PHÁP K64 3 0 1 2 1 6 0/0 -5 1

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 IEC CLB 3 2 0 1 4 3 0/0 1 6
2 KINH TẾ XD VIỆT - ANH K63 3 2 0 1 8 6 0/0 2 6
3 CẦU ĐƯỜNG BỘ VIỆT - ANH K62 3 2 0 1 7 3 0/0 4 6
4 CNTT VIỆT - ANH 2 K62 3 0 0 3 3 10 0/0 -7 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT - ANH 1 K61 3 3 0 0 14 2 0/0 12 9
2 CNTT VIỆT - ANH 2 K63 3 2 0 1 6 9 0/0 -3 6
3 CNTT VIỆT - ANH 1 K63 3 1 0 2 6 10 0/0 -4 3
4 CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT - ANH K62 3 0 0 3 0 5 0/0 -5 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến