INED CUP

Ngày bắt đầu: 17/11/2023
Ngày kết thúc: 17/11/2023
Số đội tham dự: 28
Địa điểm thi đấu: Sân Thành Phát
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 7
Tổng số trận đấu: 70
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 15
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến