Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
01-01-1970 08:00 FC Quang Trung 2021 -vs- Trẻ Quảng Thắng A
10-07-2022 08:00 The Artists Fc (u15 Thường Xuân) -vs- FC Thiệu Vận B
10-07-2022 08:00 Trẻ Falcons -vs- FC Điện Biên (18-22) C
10-07-2022 08:00 Trẻ Quảng Đông -vs- FC Trẻ Sầm Sơn D

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
24-07-2022 07:30 The Artists Fc (u15 Thường Xuân) 0 - 1 FC Quang Trung 2021 Trận - Tứ kết 1 1
24-07-2022 07:30 Trẻ Quảng Thắng - FC Thiệu Vận Trận - Tứ kết 2 2
24-07-2022 07:30 TG THANH HOÁ - FC Trẻ Sầm Sơn Trận - Tứ kết 3 3
24-07-2022 07:30 FC Điện Biên (18-22) 1 - 5 Trẻ Quảng Đông Trận - Tứ kết 4 4

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến