U15 Championship

Ngày bắt đầu: 10/07/2022
Ngày kết thúc: 03/08/2022
Số đội tham dự: 12
Địa điểm thi đấu: Sân bóng đá việt kid
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 4
Tổng số trận đấu: 20

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến