Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
01-01-1970 08:00 Đội A-2 -vs- Đội A-5 A
01-01-1970 08:00 Đội A-3 -vs- Đội A-6 A
01-01-1970 08:00 Đội B-1 -vs- Đội B-4 B
01-01-1970 08:00 Đội B-2 -vs- Đội B-5 B
16-09-2023 15:00 12G -vs- 12D A Sân Nhân Tạo
16-09-2023 16:00 12I -vs- 10C B Sân Nhân Tạo

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến