THPT THANH BÌNH

Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/09/2023
Số đội tham dự: 12
Địa điểm thi đấu: Sân Nhân Tạo
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 40
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 0
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến