Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
26-11-2023 15:30 -vs- A Sân 1
26-11-2023 15:30 -vs- B Sân 2
26-11-2023 17:00 -vs- A Sân 1
26-11-2023 17:00 -vs- B Sân 2
26-11-2023 18:30 -vs- C Sân 1
26-11-2023 18:30 -vs- D Sân 2
26-11-2023 20:00 -vs- C Sân 1
26-11-2023 20:00 -vs- D Sân 2

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
31-12-2023 15:30 1 - 3 Tranh hạng ba Sân 1
31-12-2023 17:00 2 - 2Pen
5 - 6
Chung kết Sân 1

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến