Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
17-11-2023 17:30 A7K60_LT -vs- A5K60_LT A Sân bóng Hoàng Gia
17-11-2023 18:30 A8K60_LT -vs- A4K60_LT A Sân bóng Hoàng Gia
17-11-2023 19:30 A3K60_LT -vs- A6K60_LT B Sân bóng Hoàng Gia
18-11-2023 17:30 11A2_DVA -vs- A2K27_ THĐ B Sân bóng Hoàng Gia
18-11-2023 18:30 A8K23_NCT -vs- 12D HHT C Sân bóng Hoàng Gia
18-11-2023 19:30 A4K61_LT -vs- A4K19_DVA C Sân bóng Hoàng Gia

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
21-11-2023 17:30 A7K60_LT 1 - 3 A8K60_LT A Sân bóng Hoàng Gia
21-11-2023 18:30 A5K60_LT 5 - 2 A4K60_LT A Sân bóng Hoàng Gia
21-11-2023 19:30 A3K60_LT 2 - 8 11A2_DVA B Sân bóng Hoàng Gia
22-11-2023 17:30 A6K60_LT 1 - 4 A2K27_ THĐ B Sân bóng Hoàng Gia
22-11-2023 18:30 A8K23_NCT 2 - 3 A4K61_LT C Sân bóng Hoàng Gia
22-11-2023 19:30 12D HHT - A4K19_DVA C Sân bóng Hoàng Gia

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến